Úvodná stránka Athletics.sk
   

Atletika Mostom

 
   
 
Medzi ľuďmi neustále vznikajú, či oddávna existujú hranice - čiary deliace ich spoločenstvo na rôzne skupiny, tak, ako rieky delia krajiny. „Brehy“ na jednotlivých stranách sú tvorené podobnými osudmi, záujmami. A „Brehy“ spájajú práve „Mosty“ ... aby náš rozhľad získal širší rozmer a vytvoril cesty medzi nami...

Atletika by mala byť jedným z mostov, ktoré otvárajú cestu do sveta postihnutých, či opačne, ale nielen tam. Takto zároveň pomáha eliminovať separáciu zdravotne postihnutých, nepostihnutým približuje svet skupiny, ktorej členom sa zo dňa na deň môže stať ktokoľvek. Integrácia s nepostihnutou populáciou, rozvoj pohybových schopností zdravotne postihnutých i nepostihnutých, vznik nových priateľstiev a kontaktov – to sú hlavné ciele tohto športového podujatia, na ktorom sa stretávajú zdravotne postihnutí a nepostihnutí atléti.

V roku 2001 vzniklo na náš podnet podujatie pre zdravotne postihnutých atlétov a atlétov bez postihnutia pod názvom Atletika Mostom. Podujatia sa konali vždy v predvianočnom čase, s medzinárodnou účasťou.

V roku 2010 sme sa rozhodli názov podujatia pridať medzi základné motívy každej našej aktivity a samotné podujatie pomenovať podľa obdobia v ktorom sa obvykle koná Vianočná Atletika.

V roku 2011 však ministerstvo prestalo podporovať naše združenie a z toho dôvodu sme našu činnosť boli nútení utlmiť. Nasledovali roky 2012, 2013 a 2014, kedy sme neboli schopní podujatie zabezpečiť na prijateľnej úrovni, i keď nás mnohí účastníci oslovovali so záujmom o účasť.

V našich snahách obnoviť aspoň toto jediné halové atletické podujatie pre všetkých zdravotne postihnutých sme neustali. V roku 2015 sme našli podporovateľa, ktorý nám dal šancu. Vitajte späť!

Podujatie všetkých atlétov

Vianočná ATLETIKA

alebo

X-mas Athletics

XIII. ročník

sa uskutoční

11. decembra 2015 (piatok) od 930

v bratislavskej športovej hale ELÁN.


  PROPOZÍCIE

 VSTUPNÝ FORMULÁR


Výsledky

 Atletika Mostom 2001          Atletika Mostom 2002         Atletika Mostom 2003        

 Atletika Mostom 2004          Atletika mostom 2005         Atletika mostom 2006

 Atletika mostom 2007         Atletika mostom 2008         Atletika mostom 2009

 Atletika mostom 2010         Vianočná Atletika 2011

    
© 2003-2007: Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých. Všetky fotografie na týchto stránkach sú chránené Autorským zákonom.
Ich použitie v akejkoľvek forme je dovolené len s písomným súhlasom SAZZP.
Design © 2003-2007: Emil Jakubík –
2nd sight.