Úvodná stránka Athletics.sk
   

Logo

 
   
 
 


Logo znázorňuje symboly – frekventované prvky prostredia v ktorom športovci dosahujú svoje ciele, zažívajú víťazstvá, ale i prehry – prežívajú časť svojho života. Podklad tvorí atletická dráha – cesta k úspechu, poznaniu, novým priateľstvám. Zelená – farba nádeje – symbolizuje povrch mimo dráhy – trávnaté plochy, miesta kam padá vrhačské náčinie, ale aj miesto, kde športovci nájdu oddych a pokoj. Modrá farba pripomína nebo nad hlavou, voľný priestor, slobodu ducha. Zlatá farba – je slnečnou, najdôležitejšou zložkou spektra mnohých farieb lemujúcich život atléta, stojacou najvyššie, znázornením slnka, ale aj farbou víťazstva, žiariacou z medailí na hrudiach víťazov.


   
© 2003-2007: Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých. Všetky fotografiena týchto stránkach sú chránené Autorským zákonom.
Ich použitie v akejkoľvek forme je dovolené len s písomným súhlasom SAZZP.
Design © 2003-2007: Emil Jakubík –
2nd sight.