Úvodná stránka Athletics.sk
   

Sponzori a podporovatelia

 
   

 





 

 
   

 

   Milí priatelia, podporovatelia a fanúšikovia!

         Mohli by sme povedať, že život nie je jednoduchý, nebýva priamočiary. Strata zamestnania, majetkov, lásky, priateľov, nebýva tým najdôležitejším o čo ľudia v zlomových momentoch prichádzajú. Všetko to môžeme raz získať späť vlastnou vôľou. Nezískame však stratené zdravie, vlastné telo bez fyzických, či psychických obmedzení. Môžeme povedať, že v dôsledku toho medzi najvzácnejšie schopnosti človeka zaraďujeme obyčajnú mobilitu, fyzickú nezávislosť, ktorej výhody si my, zdravotne nepostihnutí, počas bežných dní ani neuvedomujeme.
         Skúste si zaviazať oči a niečo v obchode nakúpiť. Sadnite si na vozík a prekonajte bez pádu zopár obrubníkov pri ceste. Bez slov vysvetlite niekomu, že vás bolí brucho, alebo sa spýtajte na cestu ku najbližšiemu lekárovi...

         Pracujem od roku 1993 s ľuďmi, ktorí nepodľahli osudu a chcú ho mať vo vlastných rukách. Nikoho nenútim, neprehováram, nič nesľubujem. Odovzdávam im svoje športové skúsenosti, znalosti, stojím za nimi vtedy, keď to oni urobiť nemôžu. Podarilo sa nám ukázať, že aj oni môžu úspešne reprezentovať a byť prospešní pre spoločnosť. Krôčik po krôčiku upevňujeme ich postavenie v spoločnosti.

          Učím sa od nich. A cítim sa dosť silný na to, aby sme dosiahli ešte mnoho úspechov. Mnohokrát stačí, keď zdravotne postihnutým ukážeme cestu, či dobrú vôľu.

           Vedia byť vďační a aj preto im stojí za to pomáhať.
 

        Za Vašu priazeň a podporu ďakujeme!
                           

                 Dušan Dědeček, predseda SAZZP



   
© 2003-2007: Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých. Všetky fotografie na týchto stránkach sú chránené Autorským zákonom.
Ich použitie v akejkoľvek forme je dovolené len s písomným súhlasom SAZZP.
Design © 2003-2007: Emil Jakubík –
2nd sight.