Úvodná stránka Athletics.sk
   

Kto sme

 
   
 
 
Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých vznikol v roku 2001 (5. september) – krátku dobu po uvedení Národného programu rozvoja športu na roky 2001–2010. Založili ho a na Ministerstve vnútra SR zaregistrovali športové kluby ŠK OLYMP Slovakia, Sportinvalid Košice a ŠK Kinex Bytča. V týchto troch sa vtedy sústreďovali najúspešnejší športovci – reprezentanti Slovenska. Postupne sa ku zakladateľom pridali ďalšie slovenské športové kluby zdravotne postihnutých (telesne, mentálne, zrakovo a sluchovo postihnutí) a koncom roku 2012 sme mali 26 členských organizácií v ktorých sa atletike venuje na rôznej úrovni cca 700 športovcov (stav ku 1. 1. 2012).

Sídlo združenia je v Bratislave, predseda Dušan Dědeček je bývalý aktívny športovec, tréner z povolania a bývalý učiteľ v oblasti informačných technológií.

  Po viacerých rokoch naše združenie športovými výsledkami a aktivitami potvrdilo opodstatnenie a miesto v starostlivosti o záujmové oblasti zdravotne postihnutých občanov. Zabezpečujeme celoslovenské a regionálne podujatia, kvalitnú športovú prípravu slovenských reprezentantov, ktorí nás úspešne reprezentujú na rôznych medzinárodných podujatiach. V roku 2003 sa atletika vďaka výsledkom našich športovcov stala najúspešnejším paralympijským športom na Slovensku, v nasledujúcom roku sme na Paralympijských hrách v Aténach 2004 získali zlatú a bronzovú paralympijskú medailu. Striebornú deaflympijskú medailu získala na Deaflympijských hrách v Taipei 2009 naša nepočujúca športovkyňa, ktorá svoju výkonnosť ešte vylepšila v roku 2013 ziskom zlatej a striebornej deaflympijskej medaile.

Rady aktívne športujúcich sa neustále rozrastajú, zaznamenávame nové atletické talenty, ktoré by sa v blízkej či vzdialenej budúcnosti mohli objaviť so slovenským znakom na hrudi pri reprezentačných štartoch v zahraničí, či už na paralympijských hrách. Našu činnosť signalizuje
logo, o aktivitách sa môžete dozvedieť z tejto webovej stránky...

I keď sa nám darilo plniť ciele, ktoré sme si vytýčili, v roku 2012 nás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prestalo podporovať.
    
© 2003-2007: Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých. Všetky fotografie na týchto stránkach sú chránené Autorským zákonom.
Ich použitie v akejkoľvek forme je dovolené len s písomným súhlasom SAZZP.
Design © 2003-2007: Emil Jakubík –
2nd sight.