Úvodná stránka Athletics.sk
   

Ciele

 
   
 
 
Našim hlavným cieľom je pôsobiť v oblasti rozvoja podmienok výkonu atletiky občanov so zdravotným postihnutím, rozšíriť možnosti ich aktívneho zapojenia do športového a spoločenského života prostredníctvom športovania, formami a možnosťami, ktoré ponúka atletika. Chceme ponúknuť alternatívu sebarealizácie či možnosť „otužovania“ voči negatívnym vplyvom moderného života, zapojiť čo najviac občanov so zdravotným postihnutím.
 
Najdôležitejším cieľom je zabezpečenie vývoja, prechodu z úrovne amatérskej, výkonnostnej na vrcholovú – reprezentačnú. Reprezentácia Slovenska je pre väčšinu mladých ľudí silnou motiváciou, cestou za poznaním a obohacovaním svojich skúseností. Športová reprezentácia ponúka cestu týmto smerom za podmienok dosiahnutia patričnej výkonnosti a uplatnenia v medzinárodnej konkurencii.


   
© 2003-2007: Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých. Všetky fotografiena týchto stránkach sú chránené Autorským zákonom.
Ich použitie v akejkoľvek forme je dovolené len s písomným súhlasom SAZZP.
Design © 2003-2007: Emil Jakubík –
2nd sight.